نوآوری مصرف کننده

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول جدید

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:23 صفحه word (بیشتر…)

1115 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده یک مطالعه میان کشوری از نوآوری مصرف کننده و نوآوری خدمات تکنولوژیکی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15 صفحه word (بیشتر…)

1231 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد