نوآوری فناوری

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده نوآوری های مدیریتی و تکنولوژیکی، هر رابطه ای؟

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی: 7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه  WORD (بیشتر…)

747 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده نوآوری سازمانی بعنوان یک عامل تقویت کننده در قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی و عملکرد شرکت

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 39 صفحه word (بیشتر…)

1167 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده یک مطالعه میان کشوری از نوآوری مصرف کننده و نوآوری خدمات تکنولوژیکی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15 صفحه word (بیشتر…)

1067 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد