نوآوری در مدیریت

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده نوآوری در مدیریت بازار با بکارگیری هوش تجاری

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 14 صفحه word (بیشتر…)

721 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد