نقش احکام دولتی در چین

مقاله انگلیسی ترجمه شده: حسابرسی و نقش احکام دولتی در چین (حسابداری دولتی)

سال نشر:  2014 تعداد صفحه انگلیسی: 10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   28      صفحه  WORD (بیشتر…)

1335 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد