نظریه پرسش-پاسخ

مقاله ترجمه شده تغییر دشواری و موقعیت سوال در طرح معادل سازی سوال با مبنای نظریه پرسش-پاسخ

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  24 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   24 صفحه word (بیشتر…)

724 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد