نظریه دو-فرآیندی چهره پردازی

مقاله ترجمه شده :  نظریه دو-فرآیندی چهره پردازی: اصلاحات بر اساس دو دهه داده های مربوط به نوزادان و بزرگسالان

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 29   صفحه word (بیشتر…)

603 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد