نشان تجاری

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده چه چیزی یک مدیر برند (نشان تجاری) را اثربخش می کند؟

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24 صفحه word (بیشتر…)

1305 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده:نقش های متمایز اعتبار نام تجاری و وجهه نام تجاری در انتخاب مشتری

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 13   صفحه word (بیشتر…)

1061 بازدید
مقاله ترجمه شده : آیا طراحی های مجدد لوگو (نشان تجاری) به برند شما کمک کننده است یا به آن ضرر می زند ؟ نقش تعهد به برند

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16   صفحه word (بیشتر…)

1074 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : راهبردهایی برای ایجاد ترجیح برند در مصرف کننده

سال نشر: 2000 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه word (بیشتر…)

1266 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده آیا تبلیغات، اثری قصد خرید برندِ(نشان تجاری) فروشگاهی دارد

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21  صفحه word (بیشتر…)

937 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد