نسبت های مالی

مقاله ترجمه شده مدیریت سرمایه در گردش: اثرات مالی و ارزیابی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  8 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه WORD (بیشتر…)

564 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اندازه گیری عملکرد شرکت با استفاده از نسبت های مالی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:40 صفحه word (بیشتر…)

1238 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد