نام دامنه

مقاله ترجمه شده کامپیوتر : آسیب پذیری های امنیتی در DNS و DNSSEC

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     15    صفحه word (بیشتر…)

1004 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده افزایش امنیت سیستم نام دامنه  با استفاده از فایروال پویا با عوامل شبکه

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:    14     صفحه word (بیشتر…)

909 بازدید
مقاله ترجمه شده سیستم نام دامنه ایمن بر مبنای تولرانس نفوذ

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:       10  صفحه word (بیشتر…)

872 بازدید
دانلود مقاله ترجمه شده راه حل مناسب برای جلوگیری از افزایش حملات به سیستم نام دامنه

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:       12  صفحه word (بیشتر…)

858 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد