نام تجاری مشتق شده

دانلود مقاله لاتین مدیریت ترجمه شده توسعه نام تجاری کامل در برابر توسعه نام تجاری مشتق شده

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:7 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 18 صفحه word (بیشتر…)

1192 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد