مکان یابی

مقاله ترجمه شده کامپیوتر : مسئله مکان یابی تجهیزات ساده: بررسی و ادغام

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:20 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     36    صفحه word (بیشتر…)

1291 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد