موازنه خط مونتاژ

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده یک الگوریتم شاخه و کران برای مسائل تخصیص کارگر به خط مونتاژ و بالانس

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  39  صفحه word (بیشتر…)

1622 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد