مهندسی مجدد

مقاله ترجمه شده تحلیل تجربی تأثیر استراتژی های سازمانی بر عوامل بحرانی موفقیت مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 19 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  31  صفحه WORD (بیشتر…)

440 بازدید
مقاله ترجمه شده :  توسعه حرفه ای  – بین مهندسی مجدد و بهبود مداوم

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 7   صفحه word (بیشتر…)

930 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : تجزیه‌ و تحلیل کمی مقاومت سازمانی و مهندسی مجدد فرآیند کسب‌وکار

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  27 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه word (بیشتر…)

1556 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مرحل پیاده سازی بازمهندسی فرایند کسب و کار تحلیل فاکتورهای کلیدی موفقیت و ناکامی

سال نشر: 1999 تعداد صفحه انگلیسی:21 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25صفحه word (بیشتر…)

1392 بازدید
مقاله لاتین مدیریت ترجمه شده مروری بر ادبیات پیشین مهندسی مجدد فرآیندها

سال نشر: 1999 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:    27   صفحه WORD (بیشتر…)

831 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد