مهارت های ارتباطی

مقاله ترجمه شده : رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی بین فردی در زمینه ی مدیریت بحران

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  8  صفحه word (بیشتر…)

1384 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده :  شناسایی زودهنگام مهارت های زبانی و عملکرد اجتماعی در کودکان پیش دبستانی ناشنوا و کم شنوا

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 13   صفحه word (بیشتر…)

1475 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد