مهارت های اجتماعی

مقاله ترجمه شده روانشناسی : برنامه مداخله ای (اقدامی) مهارت های اجتماعی (SCIP)

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26  صفحه word (بیشتر…)

821 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد