مهارت حرکتی

مقاله ترجمه شده :  اثرات بازخورد اجتماعی-مقایسه ای بر یادگیری مهارت حرکتی

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25  صفحه word (بیشتر…)

929 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد