منابع سازمانی

مقاله انگلیسی ترجمه شده بررسی استراتژی های ورود به بازار مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21  صفحه word (بیشتر…)

1216 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد