مقایسه های اجتماعی

مقاله انگلیسی ترجمه شده : گرایش ها در مقایسه های اجتماعی : خوش بینی یا بدبینی

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25  صفحه word (بیشتر…)

1254 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد