مقاله ترجمه شده مدیریت 2018

مقاله ترجمه شده اندازه گیری بهره وری سیستم تولیدی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  7 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه WORD (بیشتر…)

916 بازدید
مقاله ترجمه شده مطالعه هوش معنوی در توسعه منابع انسانی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی: 21  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25  صفحه WORD (بیشتر…)

1222 بازدید
ترجمه مقاله رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 32   صفحه WORD (بیشتر…)

661 بازدید
ترجمه مقاله مهارت های چندگانه در مدیریت ارتباط با مشتری

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  6 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  17  صفحه WORD (بیشتر…)

1268 بازدید
مقاله ترجمه شده سیستم مدیریت دانش در شرکت های خدماتی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  9 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه WORD (بیشتر…)

1031 بازدید
مقاله ترجمه شده نفوذ بازار بیمه و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه یورو

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 29 صفحه WORD (بیشتر…)

1038 بازدید
مقاله ترجمه شده توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری شرکت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 46 صفحه WORD (بیشتر…)

1029 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده حساب های سرمایه طبیعی و تصمیمات خط مشی عمومی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 44 صفحه WORD (بیشتر…)

1231 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده تجربه خرید آنلاین از یک بازار خرده فروشی الکترونیکی نو ظهور

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  22 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 35 صفحه WORD (بیشتر…)

1357 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده آیا شخصیت کشور سازنده برند موجب افزایش ارزش طول عمر مشتریان خرده فروشی می شود

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 38 صفحه WORD (بیشتر…)

1030 بازدید
مقاله ترجمه شده جهت گیری بازاریابی الکترونیکی در زمینه شرکت های کوچک و متوسط

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه  ترجمه فارسی:  23 صفحه WORD (بیشتر…)

1449 بازدید
مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد توانمندی در تولید چابک

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 14 صفحه WORD (بیشتر…)

1449 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد