مقاله انگلیسی مدیریت عملکرد

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده هدف گذاری و ارزیابی عملکرد به عنوان ابزارهایی برای مدیریت استعداد

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 9 صفحه word (بیشتر…)

1152 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد