مقاله انگلیسی مدیریت دولتی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:20 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   29 صفحه word (بیشتر…)

1099 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد