مقاله انگلیسی مدیریت تحول

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: رابطه ی مشاوره مشتری: یکی از رازهای تاثیر گذار بر تغییر سازمانی چه می باشد؟

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:19 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 22 صفحه word (بیشتر…)

1260 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: چشم اندازی از موضوع تغییر سازمانی-مطالعه موردی بر روی کاربرد دو مدل تغییر

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 13 صفحه word (بیشتر…)

1006 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد