مغز

مقاله ترجمه شده :  شناخت خلاق و مغز: گسستی میان گروه های پیشانی، جانبی-گیجگاهی، و عقده های پایه

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 27   صفحه word (بیشتر…)

709 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد