معیارهای چندگانه

مقاله ترجمه شده شناسایی معیارهای چندگانه برای انتخاب تأمین کننده در برون سپاری پروژه های IT

سال نشر: 2017 نوع نگارش مقاله: علمی ترویجی (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی: 7  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 12   صفحه WORD (بیشتر…)

523 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد