معیارهای بازاریابی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : معیارهای بازاریابی : دیدگاههای مدیران برزیلی

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21   صفحه word (بیشتر…)

1496 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد