معماری هماهنگ سازی پویا

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: طراحی معماری هماهنگ سازی پویا و برنامه جنبی زنجیره تأمین چابک

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  8  صفحه word (بیشتر…)

1386 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد