معماری سرویسگرا

مقاله انگلیسی ترجمه شده کامپیوتر: معماری سرویسگرا

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:      13   صفحه word (بیشتر…)

985 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد