معالجه روان شناختی

مقاله انگلیسی ترجمه شده : سبک های تفکر و اثربخشی معالجه روان شناختی در مراقبان

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  7  صفحه word (بیشتر…)

1041 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد