معادلات ساختاری

مقاله ترجمه شده ادغام سیستم های کنترل مدیریت زیست محیطی برای تبدیل استراتژی زیست محیطی به عملکرد مدیریتی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  28 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  41  صفحه WORD (بیشتر…)

875 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد