مصرف کننده

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارزش برند های دارای برچسب خصوصی برای مصرف کنندگان

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   17 صفحه word (بیشتر…)

1352 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده رفتار خرید اینترنتی مصرف کنندگان در شیلی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   29  صفحه word (بیشتر…)

1352 بازدید
مقاله ترجمه شده : رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به آن

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25  صفحه word (بیشتر…)

1479 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک

سال نشر: 2007 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه word (بیشتر…)

1344 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده : تفاوت های جنسیتی در رفتار خرید سبز مصرف کنندگان نوجوان هنگ کنگی

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26  صفحه word (بیشتر…)

1309 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : راهبردهایی برای ایجاد ترجیح برند در مصرف کننده

سال نشر: 2000 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه word (بیشتر…)

1325 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد