مشاغل خانگی

مقاله انگلیسی ترجمه شده زنان و تعادل کار و زندگی آیاراه حل آن مشاغل خانگی است ؟

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16 صفحه WORD (بیشتر…)

2109 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد