مشارکت مصرف کنندگان

مقاله انگلیسی ترجمه شده : تجارت الکترونیک و مشارکت مصرف کنندگان در اقتصاد جهانی

سال نشر: ----- تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه word (بیشتر…)

1232 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد