مشارکت مشتری

مقاله ترجمه شده نقش رسانه های اجتماعی در مشارکت و فرایندهای اطلاعاتی CRM اجتماعی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  19 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 62   صفحه WORD (بیشتر…)

423 بازدید
مقاله ترجمه شده مزایا و هزینه های مشارکت مشتری در روند استارتاپ

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20   صفحه WORD (بیشتر…)

598 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد