مشارکت مالی

مقاله ترجمه شده مشارکت مالی و فقر: نقش درآمد نسبی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  27 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 43 صفحه word (بیشتر…)

840 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد