مسیر شرکت

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مسیر آینده شرکت های صنعتی و مدیریت آن ها

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:7 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10صفحه word (بیشتر…)

1302 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد