مسیریابی

مقاله انگلیسی ترجمه شده کامپیوتر: مسیریابی در شبکه پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم موریانه ای

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:    14     صفحه word (بیشتر…)

938 بازدید
مقاله ترجمه شده الگوریتم مسیریابی خود تطبیقی مبتنی بر مکان برای شبکه های حسگر بی سیم در اتوماسیون خانگی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   35      صفحه word (بیشتر…)

1262 بازدید
مقاله لاتین کامپیوتر ترجمه شده پروتکل مسیریابی دروازه داخلی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     11   صفحه word (بیشتر…)

1074 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد