مسائل خودگزینی

مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده بررسی مسائل خودگزینی و درونزایی در رابطه بین هزینه یابی و عملکرد مبتنی بر فعالیت

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  45 صفحه  WORD (بیشتر…)

1392 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد