مسئولیت های اجتماعی

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده شیوه های حسابداری مدیریت محیط زیست و انجام مسئولیت های اجتماعی شرکت های بزرگ

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه  WORD (بیشتر…)

1503 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد