مسئولیت مالی

مقاله ترجمه شده :  تحقیق حسابداری مالی ، تمرین و مسئولیت مالی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  22 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11   صفحه word (بیشتر…)

1010 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد