مسئولیت سازمانی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مسئولیت سازمانی و درک شرایط امن: نقش میانجی رضایتمندی از شغل

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  6 صفحه word (بیشتر…)

1333 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد