مزایای مقررات

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تجزیه و تحلیل دولت از مزایا و هزینه مقررات

سال نشر:--- تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه word (بیشتر…)

1190 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد