مزایای حسابداری

مقاله انگلیسی ترجمه شده : دیدگاههای متناقض بر روی مزایای حسابداری برای افراد

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه word (بیشتر…)

1193 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد