مرزهای بازار

مقاله ترجمه شده : بازارها و مشتریان مرزهای بازار، بازاریابی هدف

سال نشر: --- تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  11  صفحه word (بیشتر…)

882 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد