مدیریت کلید توزیع

مقاله انگلیسی مدیرت ترجمه شده مدیریت کلید توزیع در پایگاه های داده با منبع بیرونی فعال: رویکردی بر مبنای درخت دودوئی

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی:6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 14 صفحه word (بیشتر…)

1119 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد