مدیریت کارآفرینی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده منابع سازمانی و گرایش کارآفرینی به عنوان تعیین کننده های کارآفرینی مشارکتی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:17 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه word (بیشتر…)

1369 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدیران بخش عمومی و کارآفرینی در جمهوری اسلامی ایران

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16صفحه word (بیشتر…)

912 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده انگیزه وابستگی (انگیزه پیوندجویى) و علاقه در حرفه ­های کارآفرینی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:20 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13 صفحه word (بیشتر…)

1029 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد