مدیریت پایدار

مقاله ترجمه شده نقش نوآوری دیجیتال در سیستم های مدیریت دانش: یک مرور ادبی نظام مند

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی ترویجی (مروری Review articles) تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 27   صفحه WORD (بیشتر…)

609 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد