مدیریت نگهداری

مقاله ترجمه شده : بهبود فرآیندهای کسب و کار در مدیریت نگهداری: یک مطالعه موردی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه word (بیشتر…)

1506 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد