مدیریت منابع انسانی راهبردی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تئوری هایی در ارتباط با تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی

سال نشر: 2005 تعداد صفحه انگلیسی:19 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21  صفحه word (بیشتر…)

1328 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد