مدیریت عمومی جدید

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه: حسابداری مدیریت در مقابل بحث حرفه پزشکی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 34   صفحه word (بیشتر…)

1215 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد