مدیریت عدم قطعیت

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده پیشرفت های جدید در ارزیابی و مدیریت عدم قطعیت

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  38  صفحه word (بیشتر…)

1363 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد